Tarieven 2022

DE TARIEVEN VOOR 2022* 

VOORGANGER KERKDIENST Standaard tarief € 250,00, kleiner gemeenten € 150,00

SEMINARS – STUDIEREEKSEN
Voorbereiding en uitvoering van reeksen van 3 avonden van onderwijs of training met bijhorende outlines enPowerPoints  €495,00

HUWELIJKSVIERINGEN
Voorbereiding en uitvoering van huwelijksvieringen, inzegening van relaties, herbevestiging van trouwgeloftes €495,00

BEGRAFENIS EN ROUWDIENSTEN
Voorbereiden en uitvoering van rouwdiensten €495,00

DOOPBEDIENING
€395,00

INZEGENING VAN GEBOUWEN, REIZEN, PLANNEN, JUBILEA, ETC.
€250,00

PASTORALE GESPREKKEN
Tarief per uur € 65,00

VOORBEREIDING CONCEPT AFSCHEIDSPLECHTIGHEID
Standaard tarief € 60,00

KENNISMAKINGSGESPREK
Standaard tarief € 60,00

De kosten voor een kennismakingsgesprek worden indien u gebruik maakt van onze  diensten, in mindering gebracht op de factuur.
De genoemde prijzen zijn exclusief reiskosten van € 0,28 per kilometer
Voor huwelijken en begrafenissen in het buitenland kunnen hier ook nog verblijfskosten bij komen, dit is afhankelijk van de afstand en zal per situatie besproken worden.
Van het door u te betalen bedrag krijgen de voorgangers een onkostenvergoeding.
De winst gaat na aftrek van de overheadkosten naar een goed doel.
Voor 2022 hebben we gekozen voor het volgende twee doelen, beiden in Indo Azië voor trainingen van pastors en voorgangers in Myanmar en Cambodja:

  1. Ondersteuning van het werk van Free to Serve in het Noorde van Thailand, en India voor training van pastors en voorgangers vanuit Myanmar, Laos, Bhutan en China.
  2. Training van voorgangers en pastors in Cambodja in samenwerking met Assemblies of God in Thailand.

“U EEN GEZEGENDE GELEGENHEID; ZIJ EEN GEZEGENDE TRAINING!!!”

* (afgeleid van gangbare tarieven uit PKN en “Rent a Priest”)https://www.rentapriest.nl/tarieven/